Odbiór odpadów przemysłowych Odbiór odpadów komunalnych Produkcja paliw alternatywnych Recykling Zbiórka zużytego sprz. elektrycznego Gospodarka wodno-ściekowa Utrzymanie czystości Usługi konsultingowe

Kontakt


Sanit Trans   Sp. z o. o.
43-392 Międzyrzecze Górne
Międzyrzecze Górne 383

tel. 033/ 815 79 74
fax. 033/ 814 59 12
biuro@sanittrans.pl